100 let svobodného Českého Vynálezectví, podnikání a invence

U příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa chceme veřejnosti připomenout a zároveň uctít památku významných podnikatelských rodů a rodin, známých i méně známých českých firem a vynálezců, připomenout jejich inovátorský duch a odhodlanost pustit se do nových, do té doby neznámých počinů.

Jsme přesvědčeni, že se velkou měrou zasloužili o rozvoj Československa, jeho ekonomiky, světový věhlas i o to, že Česká republika dnes znovu patří v inovacích mezi světovou špičku. Jejich osobní odvaha při prosazování novinek je povzbuzením i v kontextu současnosti a zejména budoucnosti.

Zároveň chceme tímto projektem oslovit i mladou generaci, která se snaží navázat na úctyhodnou tradici, a inspirovat ji k vlastnímu rozvoji. Rádi bychom rovněž připomněli Prahu jako město historicky vstřícné k novým vynálezům a inovacím, včetně významného univerzitního vlivu.

Tento projekt se koná ve spolupráci a za laskavé podpory Magistrátu HMP. Je součástí celorepublikového Týdne podnikání ČR 2018, české verze mezinárodně známého Global Entrepreneurship Week, který bude proběhne po celé republice ve dnech 12. až 18. listopadu 2018. Pořádající organizací je European Leadership & Academic Institute, multifunkční platforma k rozvoji vzdělávání a inovací v ČR.

Medailonky

Mgr. MARTIN WICHTERLE

Mgr. MARTIN WICHTERLE
Podnikatel, zakladatel strojírenské skupiny Wikov a vnuk Otto Wichterleho, geniálního vynálezce kontaktních čoček a silonu.
Martin Wichterle je majitelem strojírenské skupiny Wikov Industry, tradičního výrobce ozubených kol a průmyslových převodovek. V roce 2014 se stal spolumajitelem jednoho z nejmladších výrobců designového křišťálu Bomma, v minulém roce pak tradiční české sklárny Ruckl v Nižboru. Název skupiny Wikov, pod kterou patří bývalá Škoda Gear nebo ČKD Hronov, odkazuje na předválečnou značku patřící jeho pradědečkovi Františku Wichterlemu. Martin Wichterle je zároveň vnukem Otto Wichterleho, světově proslulého českého vědce a vynálezce v oblasti makromolekulární organické chemie. Jeho objevy a vynálezy vedly k zásadnímu zdokonalení a rozšíření měkkých kontaktních čoček. Je i objevitelem umělého polyamidového vlákna – silonu.
Přehrát video

Ing. ZBYNĚK FROLÍK

Ing. ZBYNĚK FROLÍK
Podnikatel a spolumajitel Linet s.r.o., technologického lídra v oblasti zdravotnických lůžek.
Zbyněk Frolík je jedním z nejrespektovanějších českých podnikatelů a také jedním z nejštědřejších mecenášů a dárců. Je zakladatelem a spolumajitelem Linet s.r.o., předního evropského výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek. Linet prodává zdravotnická lůžka po celém světě, ročně utrží kolem šesti miliard korun a hodnota firmy se odhaduje na 16 až 20 miliard. Zbyněk Frolík  se stal vítězem ankety Byznys osobnost roku HN a získal ocenění Manažer čtvrtstoletí. 
Přehrát video

Ing. JAN PROCHÁZKA

Ing. JAN PROCHÁZKA
Geniální nanotechnolog, vynálezce 3D baterie a president HE3DA s.r.o.
Ing. Jan Procházka působil řadu let v USA, kde se zabýval studiem a vývoje technologie výroby a praktického využití nanomateriálů na bázi anorganických oxidů. Úspěch v Česku i v zahraničí sklidil nejprve samočistícím nátěrem, který by mohl udělat z Prahy nejčistší místo Evropy, ale dnes je známý především jako autor nejbezpečnější baterie na světě. Po návratu do České republiky pokračoval Ing. Procházka v intenzivním výzkumu, jež vyústil v založení společnosti HE3DA s.r.o., kde se svým týmem rozvinul technologii 3D akumulátorů do současné prakticky využitelné podoby. Ing. Jan Procházka je v této oblasti autorem řady patentů a technologie HE3DA® je globálně patentově chráněna.

RNDr. PhDr. ZDENĚK HOSTOMSKÝ, CSc.

RNDr. PhDr. ZDENĚK HOSTOMSKÝ, CSc.
Biochemik, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., strávil čtvrt století v zámoří. Nasbíral tam mimo jiné manažerské a vědecké zkušenosti, které nyní uplatňuje jako ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v němž byly objeveny úspěšné léky proti AIDS a žloutence typu B. Je pokračovatelem profesora Antonína Holého, jednoho z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století. 
Přehrát video

Diskuze

Vrcholem projektu „100 let svobodného českého vynálezectví, podnikání a invence“ bude diskuze o českých inovacích a podnikavosti při příležitosti oslav 100. výročí samostatnosti Československa.

Diskuze se uskuteční v pondělí 12. listopadu 2018 v coworkingu Opero od 19:30 do 21 hodin. Úvodní slovo pronese Ing. Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., vedoucí Katedry podnikání VŠE.

Pozvání k diskuzi o českém vynálezectví a inovátorství přijali Mgr. Martin Wichterle, Ing. Zbyněk Frolík, Ing. Jan Procházka a RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Diskuzi bude moderovat PhDr. Lukáš Sedláček, M.Phil., zakladatel a výkonný ředitel pořádající organizace European Leadership & Academic Institute (ELAI).

Diskuze se koná za laskavé podpory Magistrátu HMP a je jednou z doprovodných událostí celorepublikového Týdne podnikání ČR 2018, české verze světového Global Entrepreneurship Week, který bude probíhat po celé republice ve dnech 12. až 18. listopadu 2018.

Na událost mohou zájemci dorazit i bez registrace.